Programy

​Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szk. 2019/2020


  • „Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.
  • ,,Plac zabaw'' Program edukacji przedszkolnej. Autor Elżbieta Janus.
 
Programy opracowane przez nauczycieli:
 
  •  Program wychowawczo-profilaktyczny
  • Program regionalny „Moja mała ojczyzna”
  • Program edukacyjno-profilaktyczny „Bądź aktywny, żyj w zgodzie z naturą” .
  • Program profilaktyki logopedycznej „Mówimy poprawnie”.