Programy

​Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szk. 2017/2018.

  • „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
    Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
  • Program wychowawczy przedszkola Nr 3 opracowany przez Krystynę Wazio.
  • Program edukacyjno-profilaktyczny „Bądź aktywny, żyj w zgodzie z naturą..” opracowany przez Bogusławę Krawczyńską.
  • Program profilaktyki logopedycznej „Mówimy poprawnie”, opracowany przez Barbarę Brak.
  • Program regionalny „Moja mała ojczyzna” opracowany przez Bożenę Baran.