Opłaty

Od dnia 01.09.2013 ulegają obniżeniu do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin)

Numer rachunku: 40 1020 4913 0000 9002 0117 5959

Dzienna stawka za wyżywienie od 1 września 2020 r. wynosi 8 zł.