Rekrutacja 2024/2025

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola
składają Kartę Potwierdzenia Kontynuacji wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli.

Karty można otrzymać w przedszkolu  od 4.03.2024r.
Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w przedszkolu
w nieprzekraczalnym terminie do 8.03.2024r.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 będzie prowadzona w terminie 
11-25 marca 2024r. 

Dziecko do przedszkola zapisujemy za pośrednictwem strony internetowej:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola
(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji – strona zostanie aktywowana w dniu 11 marca 2024 r.) 

 Należy zalogować się w systemie na platformie Vulcan, wypełnić wniosek,
wydrukować i podpisać (wymagany podpis obojga rodziców). 
Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.