Rekrutacja 2021/2022

Uwaga rodzice !!!


Potwierdzenie woli do pobrania:
POTWIERDZENIE WOLI        Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie :
od 8 marca 2021 od godz. 8:00 do 22 marca 2021 do godz. 15:00
FILM INSTRUKTAŻOWY
Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają 
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3.
Deklaracje będzie można otrzymać w przedszkolu od  1 marca 2021 r.
Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora do dnia 05 marca 2021 r.
    Adres strony dla zainteresowanych Rodziców:
LINK
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola


Uchwały i zarządzania w sprawie rekrutacji