Żegnaj Przedszkole!

  • 15
  • Jun
    2022
Nadszedł czas pożegnania...
W tym dniu dzieci z grupy "Kubusie" pożegnały przedszkole. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, następnie dzieci przedstawiły program artystyczny. Były wspomnienia w formie prezentacji zdjęć z czterech lat pobytu dzieci w placówce, a na zakończenie słodki poczęstunek. 
Życzymy naszym przedszkolakom pomyślności i samych sukcesów w szkole!