NNW - Supra Brokers S.A.

  • 06
  • Oct
    2021
Szanowni Państwo,
Przypominamy rodzicom o możliwości zakupu ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci przez Internet. Prosimy o przekazanie informacji rodzicom przez dziennik elektroniczny, na stronie internetowej Państwa jednostki jeżeli to możliwe lub w inny sposób, który umożliwi rodzicom zakup ubezpieczenia i tym samym objęcie ochroną ubezpieczeniową swojego dziecka.
Na portalu www.nnw24.pl każdy Rodzic może kupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka. Żeby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu nnw24.pl. Warianty ubezpieczenia zaczynają się już od 35 zł składki rocznej. Ubezpieczenie NNW można kupić metodą online do dnia 30.10.2021r. Ubezpieczenie działa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
Na portalu www.zawodoweoc.pl każdy pracownik Państwa jednostki może kupić ubezpieczenie OC nauczyciela, wychowawcy, dyrektora. Żeby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu zawodoweoc.pl. Warianty ubezpieczenia występują w dwóch kwotach 21 zł za pracownika i 36 zł za Dyrektora - składki rocznej. Ubezpieczenie OC można kupić metodą online do dnia 15.10.2021r. Ubezpieczenie działa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.