Informacja dotycząca ewentualnego otwarcia placówki

  • 30
  • Apr
    2020
Szanowni Państwo
Informujemy, że istnieje możliwość uruchomienia działalności przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Oferta przewidziana jest dla  rodziców obojga pracujących, którzy nie mają mozliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O ewentualnym otwarciu przedszkola i zasadach funkcjonowania zostaną państwo poinformowani.