GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli i żłobków.

  • 26
  • Nov
    2020
 Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Usunięto z nich zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie.
 
Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, "gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych". W aktualnej wersji wytycznych usunięto zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka wtedy, gdy "w domu przebywa osoba na kwarantannie". Analogicznie zrobiono z zapisem dotyczącym pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wcześniej w wytycznych wskazano, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
W aktualnej wersji wytycznych usunięto zapis, że do pracy w placówce nie można przychodzić, gdy domownicy przebywają na kwarantannie.
Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie.

PISMO GIS