Rekrutacja 2023/2024

  • 31
  • Jan
    2023
Od 13 kwietnia 2023r. do 21 kwietnia 2023r. do godziny 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej.

12 kwietnia 2023r. podano do publicznej wiadomośći przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Listy dostępne są na drzwiach placówki przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 będzie prowadzona w terminie:
od 06.03.2023 od godz. 8.00 do 20.03.2023 do godz. 15.00.

Dziecko do przedszkola zapisujemy za pośrednictwem strony internetowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Zarządzenia w sprawie terminów oraz kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Uchwała Nr LXVIII60417 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

Uchwała Nr LXVIII60317 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym_

Zarzadzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego 2

Podano do wiadomości publicznej 31.01.2023 r.