11 Listopada #SzkołaDoHymnu

  • 10
  • Nov
    2021
Jak co roku w naszym przedszkolu Święto Niepodległości obchodzimy bardzo uroczyście.
Uczciliśmy ten dzień uroczystą akademią, na której dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki patriotyczne. Odbyła się również prezentacja multimedialna, w czasie której dzieci przypomniały sobie symbole narodowe, historię powstania naszego państwa oraz naszej pieśni narodowej - Mazurka Dąbrowskiego. W tym dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu pt."Moja Mała Ojczyzna" - zorganizowanego przez nauczycielki Karolinę Sonkę i Małgorzatę Wisłocką. W ramach konkursu, dzieci ze swoimi paniami przygotowały piękne plakaty o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy
o Polsce, regionie i swojej miejscowości, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju, ukazywanie piękna naszej ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci. Na zakończenie apelu, punktualnie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy Hymn.