100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

 • 07
 • Nov
  2018
"Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste."
W tym roku obchodzimy doniosłą rocznicę - 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze przedszkole aktywnie włącza się w obchody tego pięknego święta. Wiemy, że to własnie tu, w przedszkolu budzi się poczucie przynależności narodowej. Pragniemy, aby wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze znały hymn, barwy i symbole narodowe, poznały legendy i historię Polski.  W związku z tym organizujemy konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej - interpretacja wiersza Władysława Bełzy pt. "Katechizm polskiego dziecka". Celem konkursu jest promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Tematem prac jest samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, piekna ojczyzny w oparciu o utwór lietracki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 listopada 2018r. w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli. 

Regulamin konkursu plastycznego  o tematyce patriotycznej
Interpretacja wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
Władysława Bełzy

I . założenia ogólne
 1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
 2.  Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych 5-6 latków.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.
 4. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli.

II. Tematyka, format prac
 1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca  rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny w oparciu o utwór „Katechizm Małego Polaka”
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 techniką kolaż z wykorzystaniem materiałów tekstylnych.

III. Przebieg konkursu i terminy
 1. W terminie do 6 listopada 2018 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli.  
 2. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).
 3. Jury dokonuje oceny prac uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się 20.11.2018roku o godz. 10:00.
 6. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie otwarta od 12 listopada 2018 r.

V. Ochrona danych osobowych:
 1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 25 maj 2018 o ochronie danych osobowych RODO.

VI. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator  konkursu.