Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli dotyczące rekrutacji do przedszkoli publicznych.
UWAGA RODZICE !
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola w roku szkolnym 2017/2018
 
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2017r.
do 10 kwietnia 2017r.
od 15 maja 2017r.
do 24 maja 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 kwietnia 2017r.
do 25 kwietnia 2017r.
od 25 maja 2017r.
do 14 czerwca 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 26 kwietnia 2017r
do godz. 15.00
19 czerwca 2017r.
do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadzenia od 27 kwietnia 2017r
do 10 maja 2017r.
do godz 15.00
od 20 czerwca 2017r.
do 23 czerwca 2017r.
do godz 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 maja 2017r.
do godz. 15.00
27 czerwca 2017r.
do godz. 15.00


Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli dotyczące rekrutacji do szkół publicznych.
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2017/2018