​Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szk. 2015/2016.

  1. „Od przedszkolaka do pierwszaka” Program wychowania przedszkolnego,autorstwa Iwony Brody.
  2. Program wychowawczy Przedszkola Nr 3, opracowany przez Krystynę Wazio.
  3. Program adaptacyjny przedszkola, opracowany przez Bogusławę Krawczyńską.
  4. Program regionalny „Moja mała ojczyzna”, opracowany przez Bożenę Baran.
  5. Program edukacyjno-profilaktyczny „Bądź aktywny, żyj w zgodzie z naturą..”, opracowany przez Bogusławę Krawczyńską.
  6. Program profilaktyki logopedycznej „Mówimy poprawnie”, opracowany przez Barbarę Brak.